Dramalessen en acteren

Dramavoorstelling

Op 17 maart 2008 heeft Netty met twee groepen kinderen een voorstelling gegeven voor hun ouders. De voorstelling bestond uit kleine toneelstukjes die door de kinderen uit groep 3/4 en 5/6 gemaakt waren. In het begin van het schooljaar, werden ze in groepjes verdeeld van o... Lees meer »

Netty als actrice

Van het een komt het ander. Verhalen vertellen en acteren liggen niet zo ver uit elkaar als je zou denken In verhalen speel je immers allerlei rollen. Het ligt dan ook voor de hand om ook het terrein van acteren eens wat uitgebreider te gaan verkennen. Lees meer »