Netty Gebbing


Mijn naam is Netty Gebbing.
Als kleuterleidster en later als onderwijzeres ontdekte ik de waarde en vooral het plezier van het verhalen vertellen. Naast het onderwijs was ik ook actief als solozangeres. Mijn voorkeur ging uit naar theatermuziek. In liederen zit vaak een verhaal dat ik graag uit wilde beelden. Dit ging mij van nature goed af en het ontwikkelde zich meer en meer. Door stemklachten begon ik me op het vertellen te richten.
Of ik nou met kinderen werkte of optrad voor volwassenen, ze gingen allemaal mee in ‘mijn verhaal’. In 1997 sloot ik mij aan bij een vertellersgroep en vanaf dat moment ging het balletje aan het rollen. In 2000 richtte ik het duo Gwynfyd op samen met mijn vriendin Els Denessen.
Ruim 12 ½ jaar trokken wij door Nederland met onze voorstellingen. Ik vertelde Keltische verhalen en Els omlijstte ze met harpmuziek en zang. Vanaf 2001 tot 2008 was ik vaste vertelster in Museumpark Orientalis. Gaandeweg werd ik steeds meer gevraagd en breidde mijn repertoire zich verder uit.
Ieder jaar trad ik op in het kader van de Kinderboekenweek bij de bibliotheken in de regio van De Lingewaard.
Daar vooral vond mijn voorliefde voor theater steeds meer zijn weg. De z.g.n. theatervertellingen ontstonden. Eerst  bescheiden, met kostuums en later met decors en alle andere toebehoren.
Intussen zijn deze uitgegroeid tot mijn specialiteit en vertel/speel ik de voorstellingen vaak met mijn man Geert Gebbing.

WAT IK VERTEL

Mijn verhalen zijn vaak humoristisch of bevatten vaak iets absurds of ongeloofwaardigs. Er zit vaak iets magisch in, iets sprookjesachtigs.
Ik hou van verhalen die sprankelen en prikkelen, verhalen waarbij het onmogelijk is om neutraal te blijven. Voor mij is het altijd weer een plezier om mensen de drempel over te krijgen naar de wereld die ik hen voorspiegel. Jong of oud, leeftijd speelt hierbij geen enkele rol!
Mijn voorkeur gaat uit naar oude verhalen, zoals minder bekende sprookjes, Ierse verhalen, fabels, mythologie, legendes, maar ook verhalen van schrijvers als W.B.Yeats, Godfried Bomans en Paul Biegel. Soms schrijf ik ze ook zelf.

De grens tussen theater en vertellen is in de loop der jaren erg vervaagd. Deels omdat ik met decors en kostuums werk en deels omdat ik tegenwoordig het verhaal met twee personen vertel/speel. 


WAAROM IK VERTEL

Als kind kon ik helemaal wegdromen in mijn fantasiewereld. Ik was de koning te rijk als mijn vader mij een verhaal vertelde. Dan waren we heel dicht bij elkaar, samen in een andere wereld. Wat ik voelde was iets heel speciaals. Er gebeurt namelijk iets heel bijzonders tussen verteller en toehoorder! Er ontstaat een soort magische cirkel, een positieve energie, waarin de verteller en het publiek elkaar ontmoeten. Nu ik zelf verteller ben, mag ik de mensen dit laten ervaren. Even mogen ze weer helemaal kind zijn. Ze komen weer in aanraking met heksen, reuzen, dwergen, feeën enz. Volksverhalen en sprookjes bevatten een universele wijsheid, opgedaan door het leven zelf. Door de tijden heen zijn deze verhalen van mond tot mond doorgegeven. Zo is deze kostbare schat aan levenswijsheid bewaard gebleven.
Verhalen houden mensen een spiegel voor. Ze geven mensen een houvast, een bedding. Ze vormen een bron van herkenning. In sprookjes wordt gebruik gemaakt van metaforen, die iedereen begrijpt. Dat is ook hun kracht. Hoe luchtig een verhaal ook is, de diepere laag zal niemand ontgaan. Deze beelden hebben zich in de loop der tijd verankerd in de menselijke ziel. Als een kostbare schat liggen ze opgeborgen in ons zelf. En ik mag de sleutel aanreiken om al die rijkdom te tonen. Wat is er mooier dan dat?

HOE IK VERTEL
Op de eerste plaats met veel inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Ik maak het verhaal me zo eigen, dat ik a.h.w. het verhaal word. Ik maak hierbij gebruik van mijn stem, mijn lichaamstaal, mijn mimiek.  Als ik een schip in de verte zie, zíe ik het ook werkelijk. Dat maakt dat niet alleen ik, maar ook het publiek hierin mee gaat en zich zelfs omkeert als ik in de verte tuur.

WAAR EN VOOR WIE IK VERTEL
Ik treed op in kastelen, kerkjes, kleine theaters, musea, muzieksalons, bibliotheken, instellingen, kinderdagverblijven, scholen en bij mensen thuis. Ik vertel voor alle leeftijden

  • Home
  • Netty Gebbing