Rondleidingen in Museumpark Orientalis

In samenwerking met het Catharijneconvent in Utrecht heeft het museum een pilot opgezet voor basischolen. Het thema is 'feesten'. Op een theatrale manier worden de kinderen door het museum en de schilderachtige begraafplaats geleid. Samen met Maria Magdalena gaan ze op pad. Onderweg ontmoeten ze David de jood en Moestafa de moslim. Ze ontdekken dat beide godsdiensten verwant zijn aan het Christendom en dat het lentefeest/paasfeest veel overeenkomsten vertoont met Pesach en het suikerfeest. Daarnaast wordt het  verhaal van Jezus verteld vanaf zijn geboorte tot en met zijn verrijzenis. Het hoogtepunt vormt Pilatus die Jezus veroordeelt tot het kruis.

Naar het overzicht