Vikingen op het Valkhof

“Verlos ons van die vermaledijde Vikingen, Heer!” Ontelbare keren baden we deze wanhopige woorden in de oude parochiekerk op het Kelfensbos. Hoe wagen die lompe heidenen uit het Noorden het om de keizerlijke burcht Het Valkhof te bezetten? Kennen ze dan helemaal geen respect voor deze gewijde plaats? Het is een schande! Wij waren hevig verontwaardigd, maar hielden ons hart vast! Die woestelingen waren immers niet te verslaan. Onze wereld stond op zijn kop!

In het kader van het project Viking op het Valkhof speelde ik een Middeleeuwse inwoonster van Nimwegen en vertelde over haar ervaringen met de Vikingen destijds. Gekleed als Vikingen mochten de kinderen samen met hun ouders plaats nemen in een echt Vikingenschip. Zo konden ze het verhaal nog beter 'beleven'. Oude tijden kwamen weer tot leven.

Naar het overzicht